Flanders Synergy let's work together
Bootcamp: Betrokkenheid van medewerkers verhogen met Innovatieve Arbeidsorganisatie
Bootcamp: Betrokkenheid van medewerkers verhogen met Innovatieve Arbeidsorganisatie

Bootcamp: Betrokkenheid van medewerkers verhogen met Innovatieve Arbeidsorganisatie

De markt evolueert en dat vergt van bedrijven dat ze zich continu aanpassen om snel(ler) en efficiënt(er) te kunnen reageren, om sneller te kunnen produceren, om goed maatwerk af te leveren. Niet alleen het technische proces hierop afstemmen, maar ook alle medewerkers meenemen, motiveren en betrekken is de uitdaging.

Hoe kunnen we medewerkers flexibel inzetten in verschillende processen of op diverse projecten, cross border? Hoe silo’s in de organisatie doorbreken? Wat is de rol van de leidinggevende in een context waarin medewerkers steeds meer zelf de regie over werk en leven willen, moeten en kunnen nemen? Hoe deze veranderingen en innovatie managen?

Aan de hand van het IAO-canvas, concrete inspiratiecases en huiswerkopdrachten gaan we tijdens dit bootcamp aan de slag om uw onderneming te begeleiden bij de aanpak van deze uitdagingen. We zetten u op weg naar een transformatieplan.

  • De menselijke kant van technisch management

Wat is de impact op de medewerkers van de veranderingen die het bedrijf doormaakt? Hoe motiveren we hen, hoe zorgen we voor maximale betrokkenheid bij zowel de veranderingen, als bij de klanten? Waar zijn we als bedrijf sterk in? Hoe kunnen we ons differentiëren?

  • Over organogrammen, afdelingen, leiderschap en macrostructuur

Wat betekenen onze visie en onze strategie voor onze arbeidsorganisatie? Welke macrostructuur hebben we nodig om het bedrijf optimaal te organiseren? Hoe zorgen we voor betrokken medewerkers die zelf mee vorm geven aan onze toekomst?

  • Teams, teamrollen en microstructuur

Hoe structureren we teams? Welke rollen, verantwoordelijkheden, rapportagelijnen en structuren hebben we daarvoor (echt) nodig? Hoe bepalen we teamdoelen en hoe volgen we die op? Wat moet een team wel/niet doen? Hoe zorgen we voor optimale kennisdeling en ervaringsuitwisseling? Hoe gaan we medewerkers opleiden?

Wat?

Intensief traject van 5 interactieve en begeleide sessies met presentatie van praktijkcases, huiswerkopdrachten, groepsdiscussie en onderlinge uitwisseling en advisering met (tussentijdse) begeleiding door adviseurs-experten van Agoria en Flanders Synergy. We beginnen met een kick-off en gaan nadien bij 4 bedrijven langs, die ons hun case zullen toelichten en in de praktijk tonen aan de hand van een geleid bedrijfsbezoek.

Doelgroep

Maakbedrijven. Per bootcamp kunnen maximaal 6 bedrijven deelnemen, telkens een tandem of trio van sleuteldragers (CEO, operations manager, productiemanager, HR manager …). Door met 2 of 3 deelnemers aan de sessies deel te nemen en het huiswerk aan te pakken, maken we een geïntegreerd geheel van het projectplan. Het traject en de huiswerkopdrachten kunnen ook een inspanning van anderen (vb. managementteam) vragen.

Data

Sessie 1: dinsdag 16 januari 2018, BluePoint Antwerpen
Sessie 2: donderdag 8 februari 2018
Sessie 3: donderdag 1 maart 2018
Sessie 4; donderdag 29 maart 2018
Sessie 5: dinsdag 8 mei 2018

Elke sessie gaat door van 12u30 - 18u. De gastbedrijven worden aankondigd van zodra bevestigd.​

Deelnametarieven en inschrijven

Inschrijven kan via deze link. Als je je inschrijft, ben je meteen voor de volledige reeks van 5 sessies aangemeld. Je hoeft je dus niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven.

  Per bedrijf
(inclusief 2 deelnemers)
  Per bijkomende deelnemer
Leden
Agoria of Flanders Synergy
 € 2.250  € 750
Niet-leden  € 3.750  € 1.250

Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW.
Indien een deelnemer voor een sessie verhinderd is, kan deze plaats ingenomen worden door een vervanger.

Volgende bootcamps

Voor maakbedrijven start er nog een tweede reeks op vanaf 20 februari 2018, voor niet-maakbedrijven start er een reeks op vanaf 9 februari 2018. Meer informatie kan je vinden op de website van Agoria, organisator van deze bootcamps.