Flanders Synergy let's work together
ons-verhaal2

Missie

FS promoot, bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en overheidsbedrijven met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam karakter) EN een betere kwaliteit van de arbeid (meer “actieve” jobs).

  • Inspireren Slagkracht verhogen door arbeid innovatief te organiseren
  • Verbinden Samenbrengen van bedrijven, kenniscentra, sectorfondsen
  • Innoveren Constant zoektocht naar nieuwe methoden, tools en processen die de kwaliteit van de arbeid verbeteren

Visie

Flanders Synergy heeft tot doel organisaties slagvaardiger te maken én meer aantrekkelijke (werkbare) jobs te creëren. We vertrekken hiervoor vanuit drie rollen: die van inspirator, verbinder én innovator.

Met wetenschappelijke inzichten én vooral praktische voorbeelden en succesverhalen biedt Flanders Synergy inspiratie ten aanzien van andere manieren van organiseren door netwerking, het opleiden van adviesverleners, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de creatie van nieuwe instrumenten en modellen. 

Inspireren doen we echter niet alleen. Als verbinder is het de taak van Flanders Synergy om betrokken belanghebbenden te mobiliseren. Als netwerk- en kennisorganisatie zoeken we daartoe creatieve en innovatieve oplossingen en dit in dialoog met organisaties, organisatieadviesbureaus, kennisinstellingen, sociale partners en beleidsmakers ongeacht de sector.

Door middel van lerende netwerken, opleidingen, de ontwikkeling van instrumenten en workshops zullen we deze kennis duurzaam implementeren. Als innovator maken we zo een verbinding die de kwaliteit van de arbeid onlosmakelijk verbindt met de kwaliteit van organisaties.

We hebben de ambitie om de bedrijfs-, advies-, de onderzoekswereld, het beleid en de sociale partners in Vlaanderen in beweging te brengen. De wisselwerking tussen de rollen van inspirator, verbinder en innovator, laten ons toe om organisaties te overtuigen om op een creatieve manier naar arbeidsorganisaties te kijken. 

ons-verhaal3

FS Team

ons-verhaal4

FS Partners