Flanders Synergy let's work together
Senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie
Senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie

Senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie

Nergens is er in de laatste jaren meer over geschreven en gedebatteerd als het Nieuwe Werken, The Future of Work, etc. Dat deze begrippen ondertussen bijna gemeengoed zijn, staat buiten kijf.

Maar hoe begin je daar nu aan? Werknemers thuis laten werken zonder de rest van het bedrijf en de cultuur hieraan aan te passen zal vermoedelijk niet lukken. In dit programma, ontwikkeld in samenwerking met Antwerp Management School, leert u hoe u organisaties kunt faciliteren om competitief te blijven en tegelijk aantrekkelijker te zijn als werkgever.

Waarom de opleiding volgen?

 • U ontwikkelt de competentie om bedrijven te ondersteunen in het vernieuwen van hun arbeidsorganisatie
 • U krijgt een beter inzicht in het verbeteren van het prestatievermogen van de arbeidsorganisatie
 • U zorgt ervoor dat de kwaliteit van de arbeid binnen de organisatie verbetert
 • U leert hoe u organisaties kan ondersteunen in het proces competitief te blijven en ook een aantrekkelijke werkgever te zijn
 • Combinatie van theorie, verdieping en actie: state-of-art academische kennis in combinatie met werken aan een eigen case en coaching

​Wat houdt het programma in? 

 • Waarom en hoe anders organiseren?
 • Kaderen van arbeidsorganisatie en noodzaak van anders organiseren 
 • Effecten van anders organiseren: integraal (her)ontwerpen, denken en doen 
 • Het nieuwe werken….is veel meer dan “furniture, fads en fashion" 
 • Over lean en mensbeleid: impact van het Nieuwe Organiseren op medewerkers 
 • Netwerken en sociaal kapitaal: inzicht in onderlinge samenhang van organisatie en medewerkers 
 • Principes van effectief teamwerk 
 • Strategie en leiderschap: anders organiseren is anders leren leiden

Kortom, het programma biedt een innovatief kader aan om organisaties te faciliteren in het proces om zowel competitief te blijven als een aantrekkelijke werkgever te zijn. Lees meer in de brochure.