Flanders Synergy let's work together
Onderwijs slim organiseren

Onderwijs slim organiseren

Onze samenleving is volop in verandering. Ook de Vlaamse onderwijsinstellingen voelen deze veranderingen sterk aan. Zo is kennis en informatie vrij beschikbaar, de intensiteit en evolutie ervan neemt toe. Hierdoor verbreedt ook de opdracht van ons onderwijs: van kennis overdragen naar competenties verwerven en talenten ontwikkelen. Technologische ICT-platformen of slimme onderwijssystemen die toelaten om kennis te ontsluiten en om kennis en vaardigheden te verwerven evolueren razendsnel. Kinderen en ouders worden mondiger. Daarbij komt nog dat leerkrachten steeds vaker geconfronteerd worden met kinderen die thuis geen Nederlands spreken, kinderen die uit een problematische opvoedingssituatie komen of die geconfronteerd worden met complexe leerhindernissen.

Het onderwijs wordt uitgedaagd. Leerkrachten voelen zich overrompeld. Enerzijds daalt de tevredenheid bij de leerkrachten met vele jaren ervaring. Anderzijds zijn er ook heel wat jonge leerkrachten die ofwel uit het onderwijs uitstromen ofwel overwegen om in een andere sector aan de slag te gaan.

Werkdruk ontstaat niet zomaar. De huidige invulling van de job als leerkracht is soms vrij eenzaam: je staat alleen voor de klas en werkt je eigen lesvoorbereiding uit. Vaak word je als leerkracht ook overrompeld door 101 dingen en zie je door het bos de bomen niet meer.

Maar het kan ook anders: onderwijsinstellingen kunnen contexten creëren die het voor de medewerkers aangenamer en uitdagender maken om te werken. Ze kunnen een stevige basis én antwoorden bieden in een steeds veranderende wereld door hun organisatie anders en slimmer te organiseren, door hun schoolorganisatie te veranderen volgens de principes van de moderne sociotechniek en zo het werk van directeurs, leraren, coördinatoren en opvoeders weer werkbaar te maken.

Onderwijs écht slim organiseren

Maar hoe doen we dat? Voor welke organisatiestructuur gaan we dan? Een terechte vraag waarop Flanders Synergy graag samen met belanghebbenden naar antwoorden zoekt.  De voorbije twee schooljaren werkten we met 23 scholen die zich in het avontuur stortten. We leidden intussen meer dan 50 pedagogisch adviseurs op in het gedachtegoed van de sociale innovatie en helpen hen om nieuwe scholen te begeleiden.  We werken met de verschillende koepels en zijn actief in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs.  Maar daar eindigt het verhaal niet.  Integendeel, we zijn nog maar net begonnen en gaan verder op pad, samen met éénieder die ook de stap wil wagen en oprecht wil kiezen voor het onderwijs van de toekomst. Lees alles over dit project in in ons ledenmagazine.

Om organisaties te begeleiden naar zelfsturing heeft Flanders Synergy samen met de pedagogische begeleidingsdiensten een lerend netwerk ontwikkeld. Neem een kijkje in onze rubriek aanbod voor meer informatie.

Image not found Tom Van Acker
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Tom Van Acker
Projectleider tom.vanacker@flanderssynergy.be 0497 52 28 14
Image not found Ann Moerenhout
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Ann Moerenhout
Communicatieverantwoordelijke ann.moerenhout@flanderssynergy.be 016 66 14 11
Image not found Hakima El Meziane
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Hakima El Meziane
Projectleider Hakima.ElMeziane@flanderssynergy.be 0487 44 81 38