Flanders Synergy let's work together
Onderwijs slim organiseren

Onderwijs slim organiseren

Onze samenleving is volop in verandering. Ook de Vlaamse onderwijsinstellingen voelen deze veranderingen sterk aan. Zo is kennis en informatie vrij beschikbaar, de intensiteit en evolutie ervan neemt toe. Hierdoor verbreedt ook de opdracht van ons onderwijs: van kennis overdragen naar competenties verwerven en talenten ontwikkelen. Technologische ICT-platformen of slimme onderwijssystemen die toelaten om kennis te ontsluiten en om kennis en vaardigheden te verwerven evolueren razendsnel. Kinderen en ouders worden mondiger. Daarbij komt nog dat leerkrachten steeds vaker geconfronteerd worden met kinderen die thuis geen Nederlands spreken, kinderen die uit een problematische opvoedingssituatie komen of die geconfronteerd worden met complexe leerhindernissen.

Het onderwijs wordt uitgedaagd. Leerkrachten voelen zich overrompeld. Enerzijds daalt de tevredenheid bij de leerkrachten met vele jaren ervaring. Anderzijds zijn er ook heel wat jonge leerkrachten die ofwel uit het onderwijs uitstromen ofwel overwegen om in een andere sector aan de slag te gaan. Werkdruk ontstaat niet zomaar. De huidige invulling van de job als leerkracht is soms vrij eenzaam: je staat alleen voor de klas en werkt je eigen lesvoorbereiding uit. Vaak word je als leerkracht ook overrompeld door 101 dingen en zie je door het bos de bomen niet meer.

Maar het kan ook anders

Onderwijsinstellingen kunnen contexten creëren die het voor de medewerkers aangenamer en uitdagender maken om te werken. Ze kunnen een stevige basis én antwoorden bieden in een steeds veranderende wereld door hun organisatie anders en slimmer te organiseren, door hun schoolorganisatie te veranderen volgens de principes van de moderne sociotechniek en zo het werk van directeurs, leraren, coördinatoren en opvoeders weer werkbaar te maken. 

Sinds enkele jaren begeleidt Flanders Synergy onderwijsinstellingen naar een slim georganiseerde school. In de slimme school werken multidisciplinaire teams van leraren en andere schoolmedewerkers samen voor een community van leerlingen over de leerjaren en vakken heen. Hierbij worden voorwaarden gecreëerd om van leraren sterke, gepassioneerde teamspelers te maken, die voldoende eigen beslissingsvermogen hebben om greep te krijgen op hun complexe opdracht en de talenten van leerlingen ten volle kunnen ontplooien. 

De voorbije twee schooljaren werkten we met een 50-tal scholen die zich in het avontuur stortten. We hebben intussen meer dan 100 pedagogische adviseurs opgeleid in het gedachtegoed van innovatieve arbeidsorganisatie in het onderwijs en helpen hen om nieuwe scholen te begeleiden. We werken met de verschillende koepels en zijn actief in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs. Ook een aantal CLB's hebben de uitdaging aangegaan om zich te organiseren naar de CLB van de toekomst. 

Op 13 oktober 2016 werden deze scholen en CLB's in de kijker gezet tijdens de Dag van de slimme school - Anders werken met goesting. Het congres was met zijn 280 deelnemers helemaal volzet. Meer dan 100 nieuwe onderwijsinstellingen toonden interesse in de vernieuwende ideeën van onderwijs slim organiseren. Dankzij deze talrijke opkomt en de medewerking van tal van slimme scholen – hetzij via een presentatie, hetzij via een poster in de innovatiegalerij - werd deze dag een succes. Als kers op de taart kwam de avond zelf nog een van de slimme scholen in beeld tijdens het VRT-journaal. De presentaties en posters van deze dag kan je hier terugvinden.

Maar daar eindigt het verhaal niet. Integendeel, we gaan verder op pad, samen met éénieder die ook de stap wil wagen en oprecht wil kiezen voor het onderwijs van de toekomst. Neem een kijkje in onze rubriek aanbod voor meer informatie. 

Image not found Tom Van Acker
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Tom Van Acker
Projectleider onderwijs tom.vanacker@flanderssynergy.be 0497 52 28 14
Image not found Hakima El Meziane
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Hakima El Meziane
Projectcoördinator Hakima.ElMeziane@flanderssynergy.be 0487 44 81 38
Image not found Steven Mannens
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Steven Mannens
Adviseur warme scholen Steven.Mannens@flanderssynergy.be 0495 49 79 18
Image not found Raf Missorten
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Raf Missorten
Adviseur warme scholen Raf.Missorten@flanderssynergy.be 0474 74 17 65
Image not found Frank Rochus
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Frank Rochus
Adviseur warme scholen Genk Frank.Rochus@flanderssynergy.be 0494 86 96 66
Image not found Heidi Verlinden
Vragen omtrent dit project?
Contacteer Heidi Verlinden
Adviseur warme scholen Gent Heidi.Verlinden@flanderssynergy.be 0497 92 36 70