Flanders Synergy let's work together
Lerend netwerk voor scholen
Lerend netwerk voor scholen

Lerend netwerk voor scholen

Heel wat onderwijsinstellingen willen een antwoord geven op de turbulente omgeving door hun organisatie anders en slimmer te organiseren. Ze willen leerkrachten/docenten laten samenwerken om 4 kernopdrachten te vervullen:

 1. kwalificeren van jongeren,
 2. talenten ontwikkelen en regisseren in de brede school
 3. verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leerhindernissen
 4. betrekken van alle belanghebbenden in een goede leer- en leefgemeenschap: welbevinden en betrokkenheid. 

Heel wat vragen duiken hierbij op:

 • Hoe krijgen wij medewerkers die met heel veel goesting en passie samenwerken aan een gedragen visie?
 • Hoe kunnen wij teams bouwen van schoolmedewerkers die rond het kind samenwerken?
 • Hoe kunnen wij meten of de teams hierin resultaten behalen?
 • Hoe kunnen wij de collegialiteit van het team waarborgen?
 • Hoe kunnen wij de competenties van het team op peil houden en geborgd krijgen?
 • Hoe kunnen wij de verantwoordelijkheden van het team transparant maken?
 • Hoe kunnen wij het teamwerk waarderen?
 • Hoe vermijden wij eilanden?
 • Hoe kunnen de teams hun werking steeds continu verbeteren?
 • Hoe structureren wij ons overleg intern en extern met onze belanghebbenden?
 • Hoe onderhouden de teams relaties met ouders, inspectie, bedrijven, ….?

Om organisaties te begeleiden naar zelfsturing heeft Flanders Synergy samen met de pedagogische begeleidingsdiensten een concept ontwikkeld.

Doelgroep

Het project richt zich tot onderwijsinstellingen die slagkrachtig willen werken in een turbulente omgeving

Waartoe willen wij ons inspannen?

 • Visie ontwikkelen: De visie van de school wordt gedragen door al de belanghebbenden.
 • De schoolcultuur is resultaatgericht, open, innovatief en gebaseerd op vertrouwen.
 • Teams: De school is slim en flexibel georganiseerd met kindgeörienteerde en visiegedreven teams waarin iedere medewerker zijn ‘nest’ vindt. De regelcapaciteit (het vermogen om het werk zelfstandig te kunnen regelen) wordt naar de teams gebracht. De sleutelcompetenties van de medewerkers zijn in kaart gebracht en worden in elk team geborgd.
 • Systemen: Medewerkers beschikken over en/of ontwikkelen eigen instrumenten die de teamwerking ondersteunen.
 • Leiderschap: Het leiderschap ondersteunt de visie en het resultaatgericht werken in team.

Aanpak

We willen in een lerend netwerk een viertal onderwijsinstellingen begeleiden naar een slimme en flexibele organisatie met betrokken en zelfsturende teams. In het lerend netwerk voorzien wij intakegesprekken, 2-daags residentieel opstartseminarie en 8 groepssessies, gespreid over twee schooljaren. Dankzij deze aanpak krijgen scholen de kans om met en van elkaar te leren.

Lees dit document indien je alle details en de aanpak van ons aanbod wil kennen. 

Enkele inspiratievoorbeelden

Flanders Synergy begeleidt ondertussen al een 50-tal scholen naar deze nieuwe manier van werken. Op 13 oktober 2016 werden deze scholen in de kijker gezet tijdens de Dag van de slimme school – Anders werken met goesting. Ook in onze rubriek cases vind je enkele mooie praktijkgetuigenissen van slimme scholen.

Interesse?

Geïnteresseerde scholen vragen we om het aanmeldingsformulier in te vullen en door te sturen naar Ann Moerenhout