Flanders Synergy let's work together
Warme Scholen
Warme Scholen

Warme Scholen

De meeste Vlaamse jongeren geven aan vrij tevreden te zijn over hun leven. Maar er zijn ook heel wat jongeren die zich niet goed voelen. Ze voelen zich niet thuis op school, ze worden gepest, ze vinden er hun draai niet. En dat kan (mee) aanleiding geven tot ernstige problemen waaronder depressies en zelfdoding. Preventie kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen.

Met het project ‘Warme Scholen’ willen we scholen ondersteunen bij het creëren van de nodige condities om leerlingen goed in hun vel te laten voelen, en dit op een veilige en warme plek, zodat ze veerkrachtiger worden voor de toekomst. In 5 Vlaamse steden (Brugge, Gent, Leuven, Turnhout en Genk) zullen in totaal 50 scholen (basis en secundair) worden begeleid naar een warme school. 

De kompaswaarde Ieder goed in zijn vel

In een warme school voelen leerlingen zich thuis in ‘nesten’, waarbinnen leraren en andere schoolmedewerkers samenwerken in autonome en vaste teams over de leerjaren en vakken heen. De warme school streeft de kompaswaarde ‘ieder goed in zijn vel’ na, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor alle partners in de leer- en leefomgeving (leerkrachten, ouders en partners).

Drie pijlers zijn hierin belangrijk:

  • welbevinden: de mate waarin de interacties tussen kinderen en hun omgeving aan hun basisbehoeften voldoet,
  • betrokkenheid: de mate waarin de leeromgeving de kwaliteiten heeft om leerlingen geboeid aan de slag te laten zijn,
  • gezond emotioneel functioneren: de mate waarin iemand zelfvertrouwen uitstraalt, open staat voor wat de omgeving te bieden heeft, zich niet snel bedreigd voelt door een situatie of anderen, met volle teugen kan genieten, in voeling is met zijn of haar emoties en deze kan uiten, pijnlijke ervaringen snel te boven komt en weerbaar is.

Goed in je vel zitten is essentieel, het geeft je energie om uitdagingen aan te kunnen en stand te houden in een veeleisende omgeving. Als school kan je een verschil maken. Niet alleen door de nodige zorg aan te bieden, maar door te kiezen voor een integrale aanpak om je school warm te organiseren. Want een kind dat zich goed voelt op school, komt ook graag naar school, is leergieriger, meer betrokken, leert zijn eigen talenten kennen en krijgt hierdoor een positiever zelfbeeld. 

Via een lerend netwerk naar een warme school

In een formule van een lerend netwerk worden 4-5 scholen begeleid naar een warme school waarin ’ieder goed in zijn vel’ zit. In elke warme stad worden minimum twee lerende netwerken voorzien. Niveau (basis, secundair) maar ook interafhankelijkheid tussen scholen kunnen criteria zijn om netwerken samen te stellen.

We kiezen hierbij voor een integrale aanpak:

  • de school warm ontwikkelen: een duidelijke visie, een open en innovatieve schoolcultuur, competente mensen en teams, een participatieve leiderschapsstijl die de visie en teamwerking ondersteunt
  • de school warm ontwerpen: teams zijn de bouwstenen van de warme school en bouwen rond het kind een warme leer- en leefgemeenschap uit (structuur), medewerkers beschikken over en/of ontwikkelen eigen systemen die de teamwerking ondersteunen
  • de warme school participatief organiseren: een brede betrokkenheid van alle belanghebbenden door te werken met een veranderteam omringd door een breed forum

Deze lerende netwerken worden begeleid door Flanders Synergy, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels. De begeleidingen omvatten zowel collectieve sessies (scholen leren van en met elkaar), als individuele sessies op maat. Aan de hand van vorming en coaching helpt Tenz (lees: het vroegere Leefsleutels) bij het ontwikkelen van positieve relaties en verbondenheid tussen alle actoren in en rond de school. Het expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs CEGO ondersteunt de opvolging van kinderen vanuit de invalshoek welbevinden, betrokkenheid en de dispositie 'goed in je vel’. Alle deelnemende scholen worden digitaal ondersteund door het leerlingvolgsysteem LOOQIN. Rond de warme scholen wordt bovendien een expertisenetwerk uitgebouwd om de warme scholen mee te ondersteunen. 

Initiatiefnemer

Warme Scholen is een nieuw initiatief van het Fonds GavoorGeluk, dat ijvert voor de preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen en zo wil bijdragen tot meer geluk in de samenleving. Warme scholen kadert binnen het project Warme Steden, dat reeds eerder tot stand kwam met de steun van het fonds. Vijf steden werden hierbij geselecteerd als pilootsteden: Brugge, Gent, Leuven, Turnhout en Genk. Het Fonds GavoorGeluk financiert de werkingsmiddelen van het consortium via de Koning Boudewijnstichting (KBS).

Wil je meer weten waarom het Fonds GavoorGeluk wil investeren in warme scholen, lees dan het interview met Jan Toye, een van de oprichters van het fonds, in ons magazine Flanders Synergy Inspireert.

Overige partners

Het project Warme Scholen wordt aangestuurd door Flanders Synergy, in samenwerking met Tenz en het expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs CEGO. Voor dit project wordt ook nauw samengewerkt met de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels en netten.

Meer informatie

Alle informatie kan je ook vinden in deze folder.

Heb je vragen? Contacteer: